Novinky
Nově otevřené prodejní místa

S radostí vám oznamuji, že jsem pro vás zajistila dvě nová prodejní místa a to v Čáslavi a v Kutné Hoře. Zde si můžete zakoupit moje výrobky. Ale pozor tyto prodejny...

více
Zdražení České pošty

Mílí zákazníci a milé zákaznice. Z důvodu zdražení služeb České pošty jsme nuceni upravit i naše ceny a to:   Doporučený balík - 125,- Kč, Balík do ruky - 140,- Kč,  Zásilka mimo CZ...

více

Ubytovací a provozní řád

Provozní a ubytovací řád

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s provozním a ubytovacím řádem, který je součástí všeobecných obchodních podmínek, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas při objednávání rezervace pobytu na chatě U Luboška, Zbraslavice ev. č.: 254.


1)      Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).


2)      Hosté budou ubytováni po předchozí platné a plně zaplacené rezervaci a po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od celé budovy.


3)      Při nástupu host uhradí kauční poplatek ve stanovené výši v hotovosti - pokud tak neučinil již dříve bezhotovostně, který byl stanoven při rezervaci chaty a rekreační poplatek.


4)      Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, včetně krbu a kamen ve společenské místnosti. Rozdělávání ohně je možné pouze v zahradě v místě k tomu určenému pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení zbytky ohně řádně uhašeny.


5)      Při počátku ubytování přebírá host chatu a pozemek vč. vybavení a příslušenství bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty. Pokud dojde k poškození na chatě, jiného zařízení chaty, nebo vnitřního venkovního vybavení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, dává host výslovný souhlas, že škodu neprodleně uhradí. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele chaty.


6)      Při vstupu do chodby chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat výhradně domácí obuv.


7)      Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celé chatě, tak v přilehlém okolí. Host bere na vědomí, že se chata nachází v chráněné krajinné oblasti.


8)      Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace. To platí i např. pro výměnu žárovek, svítidel apod..


9)      Host je povinen ihned nahlásit provozovateli jakoukoliv závadu či nehodu a to vč. výměny plynové nádrže.


10)   Děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.


11)   V době od 22. hod do 6.hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.


12)   Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře a při ukončení pobytu odevzdat klíče.


13)   Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.


14)   Při ukončení ubytování je host povinen: dát všechny věci na své místo, uklidit všechny místnosti, vymýt lednici, odvézt odpadky, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a opustit vyklizenou chatu do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).


15)   Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí. Toto platí pro všechny případy možného vzniku jakékoliv majetkové škody. Host je povinen se chovat tak aby předcházel vzniku jakékoliv majetkové škodě.


16)   Hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v koupelně i na záchodě. 


17)   Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.


18)   Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače, topná tělesa apod., ale pouze spotřebiče z výbavy chaty. Výjimkou jsou holicí strojky, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.


19)   Není povoleno bez souhlasu provozovatele ubytovat jiné osoby než, které jsou uvedeny v objednávkovém / rezervačním formuláři. Porušení tohoto pravidla umožňuje provozovateli okamžitě ukončit hostům pobyt bez jakékoliv náhrady a kauce propadá ve prospěch provozovatele.


20)   Malá domácí zvířata mohou být účastníky pobytu hosta za předpokladu, že budou nahlášeni před začátkem pobytu v objednávkovém / rezervačním formuláři. Host za ně plně nese odpovědnost i za škody způsobené těmito zvířaty.


Ohlašovny na tel. číslech:

- Tísňové volání 112

- První pomoc 155

- Hasiči 150

- Policie 158

- Provozovatel +420 773 696 828, +420 777 414 333


Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.


Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na Chatě U Luboška a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

 

WiFi:              Chata U Luboska

Heslo:           Lubosek161703

 

Za provozovatele: Hana Nováková

 

  

Kontakt

Hana Nováková

Solopysky 46

284 01 Kutná Hora
+420 773 696 828 hana@hanadesign.eu

Copyright 2014 - 2024 © Hana Design